MTM - Leven in het mysterie.

Door verleemen op dinsdag 3 december 2013 16:33 - Reacties (4)
Categorie: -, Views: 4.988

http://i42.tinypic.com/2ppa5v8.jpg

I - LEVEN IN HET MYSTERIE

Ik ben een zeer ruimdenkend persoon. Ik kijk graag naar alle aspecten van de wereld. Op zich ben ik behoorlijk sceptisch in alles en ik neem nooit zomaar iets aan. Dat houdt ook in dat ik niet zonder meer de gerenommeerde wetenschappelijke beweringen accepteer. Het is maar vaak genoeg voorgekomen dat iets wat een tijdlang als de absolute wetenschappelijke waarheid werd gezien plotsklaps door een of andere onverwachts genie totaal onderuit wordt gehaald.

Ondanks dat ben ik toch wetenschappelijk georiënteerd en mijn intuïtie zegt mij dat als we maar uitvinden hoe we iets moeten bekijken er altijd wel een verklaring voor te vinden is. De reden waarom we bv quantummechanica niet begrijpen is volgens mij omdat we niet goed weten waar we naar kijken, dat onze veronderstellingen of het perspectief waarin we dingen onderzoeken verkeerd zijn.


Een voorbeeldje.


II - WAAROM WE WAKKER ZIJN.

Een verkeerd perspectief is bijvoorbeeld de vraag naar de reden waarom we slapen. Er zijn talloze theorieën waarom we dat doen, een ervan is dat we slapen om het lichaam de schade die het opgelopen heeft in de tijd dat we wakker waren te herstellen. Dat we dromen om al die gefragmenteerde informatie die we tijdens t wakker zijn op die manier in onze hersenen ordenen, zeg maar zoals een harde schijf defragmenteert. Dromen is het defragmenteren van je hersenen. Herinneringen en ervaringen worden opnieuw geordend, en verplaatst zodat er weer ruimte komt voor de volgende als we weer wakker zijn.

Volgens filosoof Daniel Dennett benaderen we de vraag verkeerd. We stellen de vekeerde vraag. De vraag moet niet zijn waarom we slapen, maar waarom we wakker zijn.
Volgens Dennett zoekt elk systeem een toestand van de laagste energie. Het is de reden waarom vloeistoffen in vrije val bolletjes vormen, waarom bliksem zijn speciale pad kiest (daar waar de minste weerstand is) en waarom we slapen. Slapen is eenvoudigweg de toestand waarin ons lichaam het minst moet presteren en dus het minst verbruikt. In essentie zijn we hele luie wezens.

Kijk bijvoorbeeld naar planten. Die groeien in de grond, hebben wortels en halen hun voedsel uit de grond en de lucht. Een plant hoeft dus verder niks te doen om te kunnen leven. Een plant slaapt in weze altijd.
Als je de evolutietheorie moet geloven dan zijn wij mensen uit planten geevolueerd. Eerst de microbe, toen het plantje, daarna de kwal, de inktvis, de kikker, de rat, het varken, de aap en uiteindelijk wijzelf. En iedere keer werden we wat complexer, kregen meer mogelijkheden, maar daardoor ook meer behoeftes en dus hadden we niet genoeg aan alleen wat er in de grond en de lucht zit maar moesten we dingen gaan eten waar die ander stoffen wel in zaten. Om hiertoe on staat te zijn moeten we dus uit die toestand van letargie komen, we moeten naar voedsel zoeken, jagen, plannen maken en nadenken.

En om dat te kunnen doen moet je dus wakker zijn. Wakker zijn is een hogere toestand waarin we op zoek gaan naar voedsel en veiligheid. Hebben we eenmaal onze zaken geregeld dan gaan we weer terug naar die lagere energetische toestand van rust, net als bij een plant.

De conclusie van Dennett is dus dat slapen onze natuurlijke toestand is. Onder ideale omstandigheden zouden we altijd slapen, maar omdat we nou eenmaal niet in een ideale wereld leven zijn we regelmatig wakker.

Dat is dus een probleem vanuit een ander perspectief bekijken, in dit geval gewoon door de boel om te draaien, en voila, je krijgt ineens een heel logisch verhaal.


III - IN DEN BEGINNE WAS ER NIETS....

http://i43.tinypic.com/15z12cp.jpg

Hetzelfde is dus aan de hand bij onze theorieën over de aard van het universum, en dan vooral naar die delen waar we hele vreemde resultaten zien zoals dus in de quantumtheorie, of de golf-deeltjes dualiteit, het feit dat deeltjes zoals atomen en fotonen die ene keer als een deeltje en de andere keer als een golf beschreven wordt en de rare verschijnselen die die deeltjes vertonen zoals tunneling of quantum teleportatie.

Niet dat ik hier het antwoord heb, maar misschien moeten we helemaal niet naar de deeltjes kijken. Omdat deeltjes als zodanig helemaal niet bestaan. Een atoom beschrijven als een deeltje is in weze net zoiets als je afvragen waarom we slapen. We richten onze aandacht op het verkeerde fenomeen.

We beschrijven atomen als kleine balletjes met een kern waaromheen een waarschijnlijkheidswolk van elektronen draaien. Er is zelfs een foto van IBM waar je die bolletjes op een hele vage foto kunt zien. Maar wat je ziet is niet het atoom maar eerder het effect dat het atoom heeft op zijn omgeving. Ook bij de LHC van CERN worden geen deeltjes waargenomen. Wat wordt waargenomen zijn de sporen die deeltjes door een gasmengsel trekken op de zelfde manier zoals je naar condenssporen in de lucht kijkt en vandaar uit de conclusie trekt dat daar net een straalvliegtuig heeft gevlogen. En uit wat we van straalvliegtuigen denken te weten kunnen we aan de hand van de vorm van dat condensspoor opmaken of dat vliegtuig een F16 of een Boeing 747 moet zijn geweest, hoe hoog het vliegt en hoe snel t gaat. Misschien zou je zelfs kunnen berekenen hoeveel personen aan boord waren maar daar houdt t echt op. Wat we niet kunnen zien is hoeveel daarvan mannen of vrouwen zijn, wat voor kleur de vloerbedekking in die Boeing heeft of dat er op dat moment iemand op de wc zit te roken. En dat komt omdat we het vliegtuig zelf helemaal niet zien, laat staan dat we naar binnen kunnen kijken.

Het zelfde is aan de hand met atomen. We zien alleen het effect op de omgeving, de condensspoor, of het veld dat het atoom genereert. We kunnen ze zien als een vaag beeld op een elektronenmicroscoop maar niet iets concreets. Zelfs als we een atoom wiskundig proberen te beschrijven hebben we eigelijk niets. 99,99999999999999% tussen de kern en de elektronen van een atoom bestaat uit lege ruimte. Maar gaan we naar de kernen zelf kijken dan is daar ook alleen maar ene waarschijnlijkheid van iets dat een effect heeft op zijn omgeving, maar echt concreet tastbare massa zit daar ook niet. In weze bestaan atomen dus niet en elke ervaring van massa is gewoon een effect van een overspannen geest van de onderzoeker.

Er zijn wetenschappers die net als met dat slapen en wakker zijn de boel hebben omgedraaid. Ze zeggen niet, er zijn atomen met daar de ruimte omheen, maar er is alleen maar ruimte en tijd. Ruimte-tijd dus. Hier wordt ruimte niet gezien als iets leegs waar je in kunt zijn, maar in werkelijkheid is er alleen die ruimte. Die ruimte is wat anders dan niets, het heeft eigenschappen, bijvoorbeeld dat je er doorheen kunt bewegen. Zonder tijdsverloop is er geen beweging en dus ook geen afstand. Het vacuüm is massief maar tegelijk oneindig flexibel zoals water en atomen zijn gaten in dat massieve. Op de plek waar wij atomen denken te zien is in werkelijkheid juist niets, de afwezigheid van ruimte. Een atoom is een storing in de massieve ruimte. Ruimte is zoiets als Leerdammer kaas, en de atomen zijn de gaten.

Die gaten zijn dus het niets, ze hebben geen omvang, er is geen tijdsverloop en alles wat er in terecht komt krimpt naar 0 en dat proces geeft een enorme verstoring rond de radius van dat gat. En die verstoring, dat is het bolletje wat je ziet op die foto van IBM. Je kijkt als t ware naar de luchtbelletjes in water (alleen is er in die bel geen lucht, dr is nix:) en de aard van de verstoring is de eigenschap van je atoom.

Natuurlijk breng ik het allemaal erg simpel en speculatief. Ik probeer het ook maar op mijn gebrekkige manier uit te beelden met de woorden en concepten die ik tot mijn beschikking heb en ik zal hiermee vast wel tegen t een en ander zere beentje van een professional schoppen die enorm gaat muggenziften over mijn woordgebruik.

Maar wat ik wel heb gedaan is het perspectief waarmee er naar een fenomeen gekeken kan worden omgedraaid. Op deze manier, met dit model kun je vast een hoop zaken verklaren die je met het model van massieve atomen in het luchtledige niet kunt verklaren.
Het is ook belangrijk dat je begrijpt dat het alleen maar een model is, een benadering van de realiteit alsof ik een appel van legoblokjes heb gemaakt. De echte werkelijkheid is met normale woorden en de concepten die wij kennen niet te beschrijven, je kan het hooguit ergens mee vergelijken. Het gaat er om dat je met die vergelijking zaken kunt voorspellen. Als je voorspellingen uitkomen heb je een goed model. Maar dat is wat anders dan een accurate beschrijving.

Nu ik dus een andere invalshoek heb zou ik kunnen proberen iets uit te leggen wat ik met de standaard modellen niet kan.
Zo kan ik bv zo'n gat laten fuseren met meerdere gaten wat weer een specifieke verstoring in tijdruimte geeft. In weze zijn het niet de gaten die reizen maar is het de dynamiek van de ruimte zelf om dat gat heen. Als dat gat aan de andere kant van die verzameling gaten weer geisoleert wordt heeft dat gat, die atoom een ondoordringbare horde overgeslagen. Het is getunneld. ( begrijp je t nog?, geeft niet, dit is pure speculatie:)

Waar het om draait is dat in dit model atomen niet bestaan. Atomen zijn niet iets, maar juist de afwezigheid van iets. En dat iets is de tijd-ruimte. En met dit model kun je anders onverklaarbare en onlogische processen verklaren. Daar gaat t om.

Heb ik nou daadwerkelijk iets over ons universum uitgelegd? Nee, heelaas. Want nu ik heb bepaald dat het niet om de atomen maar om de ruimte gaat moet ik gaan uitleggen wat die ruimte is. Het is iets met een tijdsverloop want zonder dat is er geen afstand, je moet van hier naar daar kunnen. Ik beschrijf het als iets flexibels, als een vloeistof of als een gatenkaas, maar daarmee heb ik alleen maar voorbeelden gebruikt. Wat dat in essentie is heb ik helemaal niet gezegd. Ik weet niet wat tijd is, behalve dat waar tijd niet bestaat er ook geen afmetingen zijn. En die tijd en ruimte is zomaar uit het niets ontstaan.


IV - MEET MISS BIG BANG.

De big bang theorie is de zogenaamde verklaring hoe ons universum is ontstaan. Ik zeg "zogenaamd" want wat wetenschappers beschrijven is de grote knal in uitvoering. De big bang theorie vertelt niet wat er voor die big bang was. Dat kan ook niet, want op punt nul begon ook ons echte jaar nul, het begin van wat wij tijd noemen. Daar is waar de wetenschap naar kijkt, die eerste miljoenste seconde NA het ontstaan van tijd, en dus ook ruimte. Het is alsof je een roman gaat lezen en dan op bladzijde 2 begint. Je mist de introductie.

Als je over de big bang leest wordt er net gedaan alsof het niet belangrijk is wat de omstandigheden waren waarom zomaar uit de afwezigheid van tijd en ruimte enorm veel energie ontstond waardoor die eerste miljoenste seconde van die expansie ook maar kon bestaan. Het enige wat ze zeggen is, eerst was er niets, en plots, zon 14 miljard jaar geleden was er iets, een hoop energie, en dat werd steeds groter waarna de boel afkoelde en onze ruimte en materie zoals we die kennen ontstond.

Maar ondertussen is er dus vanuit niets iets ontstaan, precies dat proces dat de nulpunt energie fanatiekelingen proberen te doorgronden omdat ze denken dat je dus energie uit het niets kunt onttrekken. Want ja, de Big bang kon het toch ook?


Een ding is voor mij duidelijk en dat is dat we blijkbaar naar het verkeerde fenomeen kijken. Dat we net als bij de vraag waarom we slapen of de massa van atomen niet naar de big bang, maar naar het niets moeten kijken en daar is waarschijnlijk een hele andere manier van denken voor nodig. Een perspectief waar ik toegegeven ook niet echt weet waar ik moet beginnen. Maar gelukkig ben ik niet de enige die nadenkt. Er zijn zat mensen die goed out of the box kunnen denken. Die zitten meestal in de hoek van de filosofie en de pseudowetenschap en dat is dan ook de reden waarom ik ook daar mijn ogen op richt. Niet omdat zij de waarheid in pacht hebben, maar puur om hun eigenzinnige denkwijzen die mij en anderen wel eens dat kleine duwtje de andere kant op kunnen geven om de zaak vanuit een hele andere kant te bekijken. En daarmee durf ik zelfs zo ver te gaan dat zoiets als nulpunt energie mogelijk is. Maar niet vanuit het perspectief van wat de wetenschap als niets beschrijft, maar een hele andere toestand, precies die toestand vanwaaruit de big bang is ontstaan.


V - BOTSENDE BRANEN IN DE 11de DIMENSIE.

We zijn er nog niet. Er is een theorie die een verklaring heeft voor het ontstaan van de big bang, maar ook die heeft precies datzelfde manco als bij de big bang, en dat is het begin.
Het is een onderdeel van de superstring theorie. Die theorie gaat er vanuit dat ons universum een van vele is in een groter omniversum, beter bekend als het heelal.

Vaak wordt het woord heelal verkeerd gebruikt. Veel mensen zien ons universum synoniem aan het heelal, maar als je het woord heelal ontleed beteken het hele alles. Of gewoon weg alles. Het universum is dat deel waar wij in bestaan, met de wetten en regels die hier universeel gelden. Maar als er meerdere universa bestaan, dus als er meerdere bestaansvlakken zijn met elk hun eigen wetmatigheden dan is op zijn minst de verzameling van die universa het heelal.

In deze theorie is elk van die universa met elk een eigen big bang begonnen. In dit heelal zijn meer dan 3 dimensies. Het zijn er in totaal 11 waar ons heelal weer ingebed ligt en in die hoogste dimensie, de 11de, is het domein van de superstrings. Superstrings zijn lusjes 1 dimensionale energie die als snaren grote tapijten menbramen vormen, een soort moeilijk voor te stellen weefsel van energetische snaren. En die branen ( want zo worden ze genoemd) zweven door die 11de dimensie zoals vlokken stof in een vloeistof.

Wat er beweert wordt is dat het af en toe voorkomt dat die branen met elkaar in botsing komen en op de punten waar dat gebeurt energie in verstoring komt. Op de plek waar de branen botsen gaat de boel golven, de energie daar komt in onbalans en dat uit zich dan in een oerknal in die braan, op die plek in die braan komt energie in beweging wat zich manifesteert als een oerknal waar alles dan weer netjes uit ontstaat.

Fijn. Leuke theorie. Maar ook weer hier beginnen we weer ergens in het midden. Nergens wordt verteld waar die strings vandaan komen waar die branen uit bestaan. Er is geen verklaring voor het waarom van die 11 dimensie, het waarom van die branen. Fijn dat de oerknal door een botsing van die 2 is ontstaan.

Maar wat zijn die branen nou precies? Wonen die ergens? Zijn t enorme grote beestjes en is dat botsen hun manier van sex?
Face it, op dit punt kan van alles zijn. Verzin maar iets want niemand heeft ook maar een idee dat het jouwe kan weerleggen ( wat niet inhoudt dat mijn voorbeeld ook waar is natuurlijk:)

Uiteindelijk is ook hier iets. In die 11de dimensie loopt ook een soort tijd waar door die branen kunnen bewegen terwijl er in de branen zelf voor die botsing geeen tijdsverloop is.
Dat is helemaal geen probleem wat ook in ons eigen universum kan. Bij een object met veel massa gaat de tijd bijvoorbeeld langzamer en in het centrum van een zwart gat staat de tijd zelfs helemaal stil. Daar is alles tot nul gedaald, er is ook geen ruimte want die twee zijn aan elkaar verbonden. En toch, om dat zwarte gat gaat de tijd gewoon door. Zo ook bij onze branen. Maar ook daar moet die tijd ergens vandaan komen.

Het komt er gewoon weer op neer dat we in de kern weer niet weten wat er gaande is. En vast is hier weer sprake dat we hier een effect en niet de oorzaak aan het beschrijven zijn.


Het komt hier op neer. In essentie weten we helemaal niets. Het enige wat we beschrijven zijn de effecten die bepaalde fenomenen veroorzaken. Al onze zogenaamde kennis komt van derde hand.

Het niets is het mysterie, van daaruit ontstond het iets.

We weten niet waar we vandaan komen, we weten zelfs niet wat we zijn. We hebben een bewustzijn, maar we weten niet wat dat is.

Arthur C. Clarke heeft ooit gezegd dat als een technologie maar ver genoeg ontwikkeld is dat het niet meer van magie te onderscheiden zal zijn.

Ik wil daar nog wel een schepje bovenop doen en beweren dat als je maar diep genoeg graaft je fenomenen tegen zult komen die je als magie mag beschijven. En het zomaar ontstaan van de big bang is daar eentje van.

Dat houdt niet in dat we ook de werking achter die magie nooit zullen begrijpen. Ik kan me zelfs voorstellen dat we ooit in staat zullen zijn om dat proces te controleren. Door iets uit niets te laten ontstaan. Door dat te sturen. Maar dat dit dus op een volledig onconventionele manier zal gaan.


VI - GOH, DAS OOK TOEVALLIG ZEG...

Hoewel ik dus best een scepticus ben en alles met logica probeer te verklaren heb ik zelf een aantal ervaringen gehad waar ik dat niet kon.

Zo heb ik als kind een keer gedroomd dat ik mijn moeder moest vertellen dat er een docent op school overleden was. Ik wordt wakker, ga naar mn moeder, kom dr achter dat t maar een droom was. Niks aan t handje. Kom ik de dag dr na op school en voor de les gaat beginnen komt t hoofd van school met een vervelende mededeling. Om 1 uur snacht, precies op t moment van die droom was de schoolpsycholoog overleden.

Ook had ik een keer toen op die school had ik het gevoel dat ik op moest staan. Midden in de les sta ik op en ga naast mijn burootje staan. En meteen daarna komt een van de tlbuizen van t plavond naar beneden donderen en slaat op mijn buroblad aan gruzelementen. Daar waar ik dus net nog zat.

Zo heb ik de laaste 3 jaar last van synchroniteiten. Het bekende verchijnsel dat je een muziekje in je hoofd hebt en dat je 10 minuten de radio aanzet en dat datzelfde muziekje ineens speelt. Of dat je naar een land op vakantie bent geweest en er in de week dat je thuis komt 3 items over dat land op tv zijn. Ook toevallig zeg. Alleen bij mij is dat niet iets wat 1 keer in het half jaar gebeurt maar bijna elke dag.

Ik heb heel vaak muziekjes in mijn hoofd die dan binnen tien minuten op de radio worden gespeeld.

Ik heb vaak dat als ik ergens mee zit dat ik een boek pak, dat gewoon willekeurig ergens in het midden open sla en dan de oplossing voor mijn probleem lees.

Ik heb heel vaak dat als ik een discussie over een onderwerp met iemand buitennop straat heb, later naar huis ga. Naar youtube ga en dan eerst op de pagina voorgestelde videos terecht kom waar dan boven in de lijst een filmpje over dat onderwerp staat.

Ik loop op straat, mijn hond doet wild ( het is een adhd hond) iemand spreekt me er op aan en ik zeg, jah t is een oerbeest he. Ja zegt die persoon, het is een "funky dino"
Ik kom een uur later op facebook en daar heeft iemand met de naam funkydino uit een andere stad een vriendschapsverzoekje gestuurt. Dat is echt letterlijk zo gebeurt. Maar dan wel als toevalligiheidje ergens midden in de week. Dus de dag ervoor had ik dat met een liedje en de dag daarvoor met een artiest die ik op de wikipedia opzocht waarvan een paar uur later in het nieuws werd gemeld dat hij overleden was.

In het begin was dat leuk, van och kijk daar hebben we er weer een maar ondertussen ben ik er zo aan gewend dat het me niet meer opvalt. Dat het nog steeds gebeurt is omdat andere mensen af en toe verbaasd vragen hoe ik een bepaald ding wist.

Natuurlijk zijn een aantal van die toevalligheidjes te verklaren.
Bijvoorbeeld als ik iets in een chat of in een forum zeg. Google luister mee. Het is niet ondenkbaar dat youtube je een videootje gaat aanraden over een thema die ik daarvoor op een forum genoemd heb.

Maar wat ik op straat zeg, of wat ik spontaan bedenk, ja dat kan youtube niet weten. Dan nog kun je zeggen dat ik het onbewust opgepikt heb, zoals bij die overleden schoolpsycholoog, dat er tussen de docenten gefluistert is dat de situatie zo verslechterd is dat die man vannacht wel eens zou kunnen overlijden. En dat ik er daardoor over droom en dat dat precies om 1 uur snacht is dan wel weer toeval is.

Maar dat iemand een hartstilstand in een vliegtuig krijgt nadat ik m in een ingeving een paar uur eerder op de wikipedia heb opgezocht, of dat dr een funky dino zich bij me meld, dat kan ik met de beste wil niet verklaren.

Als ik daar met anderen over praat komt inderdaad dat argument dat het gewoon toeval is, dat iedereen wel eens zoiets meemaakt. Ja, wel eens, zei ik wel eens? IEDERE DAG. gister, vandaag, morgen 2 keer, overmorgen niet en die dag daarop weer...

Nog een hele leuke.
Ik ben, zoals je misschien in mijn vorige blog hebt gelzen bezig met the law of attraction.
In het kort houdt t in dat je dingen kunt laten gebeuren door het te willen, door je er op te focussen en dan met name door dat wat je wil in een positieve zin te formuleren, er verder niet over gaat nadenken hoe je dat voor elkaar gaat krijgen waarna een tijd precies dat gebeurt wat je wil. Ik heb dat een tijd lang gedaan door tegen mezelf te zeggen dat ik meer geld had dan ik nodig had, en sindsdien heb ik practisch nooit meer rood gestaan.

Ook dat probeer ik rationeel te verklaren. Bijvoorbeeld door iedere keer je postieve wens te herhalen je jezelf een beetje hersenspoelt zodat je van binnen uit gewoon postief wordt en daardoor zonder het zelf door te hebben die keuzes maakt waardoor je makkelijker aan geld komt terwijl je alle negatieve gedachtes wegband en daardoor steeds minder vaak in de problemen komt. Mensen die in een ziekenhuis liggen en optimistisch zijn worden altijd veel sneller beter dan mensen die de moed hebben opgegeven. Dat is een bekend gegeven, nou, precies t zelfde hier, maar dan met geld. Ik heb ondertussen inderdaad meer geld op mijn rekening staan dan dat ik weet waar ik het aan uit zou moeten geven.

Maar ook hier is er de hele tijd een soort onderbuikgevoel van dat het de hele tijd wel erg toevallig isndat net nunal dat geld komt aanwaaien. Ergens geloof ik niet dat die law of attraction werkt. En dat het alleen maar even toevallig is dat ik al die gelukjes heb. Alleen blijven die gelukjes maar komen. Keer op keer weer. Ik sta al een half jaar erg positief op mijn bank. Zo erg dat ik laast een 47 inch 3d tv heb gekocht. Niet omdat ik m echt nodig had, maar omdat ik gewoon bang werd van t bedrag dat op mijn spaarrekening stond. Ik hebbdan zon gevoel van als ik er niet iets van koop dat er dan wel een verkeersboette of een kapotte keukengeiser op mn pad komt? En dus heb ik maar een tv grote tv gekocht:)

Een van de technieken die je bij die law of attraction gebruikt is om van wat je wilt een foto of een tekening te maken en die op een prikbord te prikken zodat je m reelmatig zult zien zonder daar verder over na te denken. Wil je een porsche, hang er een porsche, wil je ,koffer vol geld, dan hang je er een foto van een koffer vol geld.

Toen ik in mijn verleden ging kijken, dus voor ik van de law of attraction had gehoord, kwam ik er achter dat ik die truuk heel vaak met succes had toegepast.
Vooral toen ik jong was en helemaal geen geld had maakte ik vaak tekeningen over hoe mijn ideale huis er uit zag. Dus ja die grote 3d tv staat ook ergens in een tekenmap, die een computer van 5000 gulden ( een amiga 3000 ) staat er ook, de vliegreis naar cuba en de piramides van cheops staan allemaal als tekening die ik vroeger gemaakt heb ( en allebij die vakanties zijn me aangeboden, die heeft dus ook iemand anders betaald. Mensen die die tekeningen niet hebben gezien, waar ik met ze ook nooit over gehad heb, maar die naar egypte wilden, niet alleen wilden gaan en waar t zo goedkoop was om mij mee te nemen dat ze mij maar gebeld hebben of ik de volgende week wat te doen had:)

Als klap op de vuurpijl heb ik het huis voorspeld waar ik in wilde wonen. Ik was in die tijd student op de aki (kunstacademie) en zocht een kamer in het centrum van enschede.
Omdat dat moeilijk was had ik voor de gelgenheid gigantische reklameposters gemaakt van 2 bij 1 meter waar ik mezelf aanprees als product. Reus zoekt kamer, of i want your room, met een revolver op je gericht. En dat dan in de stad gehangen. In die tijd was ikmook veel bezig met 3D animatie en had ik het centrum van enschede na-gebouwd met een soort atoombom die midden boven het centrum hing, met daarop de tekst woonruimte gezocht.

Na en week of 3 kreeg ik plots een bericht van de woningbouwvereniging dat ik in aanmerking kwam voor een woning. En waar denk je? Precies, op ground zero, recht onder die bom van die 3D animatie. Schuin tegenover de kerktoren op de oude markt, achter cafe de geus. Niet alleen is het centrum van enschede 4 kilometer in doorsnede, het was ook heel goed mogelijk geweest dat ik daar helemaal niks zou krijgen. Maar mijn huis stond op dezelfde plek als in de 3D animatie, waar verder niemand van af wist.

http://i39.tinypic.com/14bkhi0.jpg

Iedereen heeft wel eens een toevalligheidje, ik denk dat iedereen wel 20 toevalligheidjes heeft, maar de mijne lopen in de honderden. Daar waar mijn focus ligt, daar ga ik ook naartoe.
A die dingen die niet lukken zijn de dingen waar ik geen tekening van maak, het zijn die zaken waar ik nog niet precies weet wat ik eigenlijk wil, of waarvan ik denk, och dat is veel te onrealistisch. En meestal als ik dat vind ga ik me er ook niet mee bezighouden. Het is een van de reden waarom ik nooit naar porno kijk. Ik ga niet geilen op iemand die ik toch niet zal krijgen. En daarom zijn er van bepaalde dingen nooit tekeningen gemaakt.

Maar al dat andere is allemaal uitgekomen. Mijn computers, mijn synthesizers, mijn tv, mijn huis en mijn verre reizen, allemaal dingen die ik financieel niet kon bekostigen het is allemaal uiteindelijk werkelijkheid geworden, en allemaal door toeval, want eigenlijk was het alleen maar een leuke fantasie om dat te hebben ( ok, heel af en toe kijk ik wel naar porno, maar niet meer dan 2 x per jaar of zo:) de piramides waren niet echt een wens maar meer van och, leuk, laat ik eens piramides tekenen.

Sinds ik me gerealiseerd heb ben ik dus wat meer tekeningen gaan maken van dingen die ik wil. Baat het niet dan schaadt het niet. Het leveren in ieder geval hele leuke schilderijtjes op die de kale plekken op mijn muur vullen. En zo heb ik dus ook mijn huis in mexico levensgroot op mijn muur geschilderd. Geen flauw idee hoe ik aan dat halve miljoen ga komen om dat huis te betalen of hoe ik vanuit een uitkerings situatie in mexico terecht kan komen. Mijn logisch verstand zegt ook, " joh, dat kan helemaal niet, dat wat jij doet is magisch denken marco.


VII - IK BEN, DUS IK DENK!

Maar waarom zou dat niet kunnen? Is het omdat je niet zomaar iets uit niets kan laten gebeuren? De wet van behoud van energie? Waar was die wet van behoud van energie ten tijde van de big bang dan ook alweer? Wat is mijn bewustzijn? Wat is in godsnaam eigenlijk realiteit? Wat is er daadwerkelijk echt? Zijn atomen echt? Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Besta ik eigenlijk wel. "cogito ergo sum" zei Descartes ooit, ik denk dus ik ben. Maar is t wel zo simpel?


Descartes probeert bewustzijn als iets wat in een mens zit te verklaren. ( het is een product van hersenactiviteit zeggen de wetenschappers ) maar misschien kijken we ook daar weer naar het verkeerde. Descartes had t wel vaker verkeerd namelijk. Hij geloofde bijvoorbeeld dat ons hart een warmtebron was waar bloed in verdampte waardoor het als gas in de hersenen terechtkwam en zo ons bewustzijn veroorzaakte. Daarna kwam het bloed in je longen waar het afkoelde, condenseerde en dan begon de kringloop weer opnieuw. Je hoeft maar iemand open te snijden om te zien dat daar helemaal niks van klopt, maar ja dat mocht in die tijd niet van de kerk. Dus ja, ik denk dus ik ben? Of worden we gedacht?

Sommige filosofen draaien ook dat om. Die zeggen, nee het is geen product van je hersenfucntionaliteit maar bewustzijn is meer iets alomvertegenwoordigst en je hersenen zijn meer eensoort ontvanger. Je hersenen zijn een soort spoel die iets ontvangen en het proces dat door die wisselwerking ontstaat is het bewustzijn. Je hersenen zijn in die zin niets meer dan een computer waar waar patronen in worden herkent en signaalpaden worden aangelegd. Zon computer kan ik ook bouwen. Computers kunnen creatief zijn, ze kunnennintelligente processen laten lopen. Maar is een computer daarmee ook gelijk bewust? Of is daar nog iets anders voor nodig.

Ja wat zullen we nou krijgen verleemen. Je gaat het toch niet over God hebben he?
Nou nee. Niet in de traditionele zin als de man met die baard en die vleugeltjes ( die veel te klein zijn omdat god ondertussen best een pens heeft en dus voor altijd op zn troon moet zitten. Niet als een super wezen dat ons heeft geschapen. Dat kan er met de beste wil niet bij mij in.

Maar wat is ons universum eigenlijk? Ik heb in het begin al voorgesteld dat materie zoals wij dat kennen in weze niet bestaat. Wij bestaan dus eigenlijk ook niet. Alles wat wij zie of denken te ervaren is uiteindelijk dus dat allen. Het is een ervaren. Wij ervaren de wereld.
Ons universum waarin wij denken te leven is alleen maar energie dat wij als iets tastbaars en causaals ervaren. Het is zoals veel oosterse leren beweren alleen maar een illusie.

Niets is echt zoals we denken dat het daadwerkelijk is. We hebben wel onze theorieën, maar die gaan allemaal van een basis idee uit die we in de kern niet kunnen verklaren.
Elk experiment dat we uitvoeren heeft als basis een theorie, een model en die modellen werken allemaal maar tot een bepaald punt. En zolang je maar binnen de regels van dat model blijft kun je zaken voorspellen die dan ook bewezen worden.

Ja ik kan binnen een wiskundige opstelling gevolgtrekkingen maken en zo zwaartekracht effecten voorspellen, maar alleen omdat mijn ervaring is dat als ik een glas boven de grond loslaat dat ie op de bodem aan gruzelementen valt.

Een glas dat uit atomen bestaat die er in weze niet zijn. Op een vloer die ook uit atomen bestaat die er in weze niet zijn.

Om met the matrix te spreken " there is no spoon" er is alleen jij die dat glas, en die vloer ervaart.
Dus, (komt ie:)
Als alles alleen evaring is, als ik puur bewustzijn ben dat ervaart, kan ik dan door puur iets te willen iets zomaar uit het niets laten manifesteren? Kan ik door puur te willen dat ik meer geld heb dan ik nodig heb. Door in die gedachte volharden. Door te focussen en elke andere gedachte te onderdrukken. En door te tekenen wat ze willen het universum op zn knieën te dwingen zodat het ook wekelijkheid wordt?

Maar iedereen wil toch meer geld? Waarom krijgen die dat dan niet? Nou te beginnen geloven mensen niet dat het kan. De meeste mensen zullen dus niet op dat punt focussen maar de hele tijd scenarios bedenken waarom het niet gaat lukken. Geld groeit niet aan bomen. Dit kan mis gaan, dat kan mis gaan. Ja als t klopt wat ik beweer zijn die mensen dus voornamelijk aan t focussen dat het ze niet gaat lukken. En dus lukt het ze ook niet.

Jij wilt toch ook meer geld? Nou waar is die tekening met die zak met geld dan? Die heb je niet he? Ik heb m wel. En ik heb geld. Meer dan ik nodig heb. Precies zoals ik het elke ochtend als ik opsta voor mezelf herhaal. Precies zoals de tekening op mijn prikbord aangeeft.

Betekend het dat ik nu ook echt geloof dat het waar is. Nee, natuurlijk niet. Ik ben ook zo iemand die de hele tijd excuses verzint waarom dit gewoon niet waar kan zijn. Maar toch ben ik ooit met dat experiment begonnen door mezelf te zeggen dat ik meer geld heb dan ik nodig heb. En sindsdien zie ik mijn bankrekening alleen maar groeien.
En dus maak ik ook tekeningetjes ban dingen die ik wil en hang ze kris kras door t huis op en maak ik er een punt van om iedere keer als dr twijfel opduikt die zin dat ik genoeg geld heb uit te spreken.

Als ik daarmee niet het universum naar mijn hand zet, dan is het altijd nog goed om op die manier een positieve instelling te kweken. Ik heb op die manier alleen al een opkomende depressie overwonnen.

Wat ik je wil meegeven is dat je eens moet proberen niet alles zomaar rationeel te proberen te verklaren. Niet zomaar te pas en te onpas komen met ja, maar deze wet zegt dat en dat kan niet want volgens die wet is zo.

Je hoeft van mij niet te geloven dat zoiets als nulpunt energie bestaat, of dat er vliegende schotels via gaten in onze zon door wormgaten dwars door het zonnestelsel vliegen. Ik geloof dat ook niet zonder meer. Maar wees er van bewust dat ons bestaan een groot mysterie is en dat de meeste dingen die je als echt ervaart alleen maar gebaseerd is op de manier zoals je de wereld hebt leren zien, en niet zoals hij in werkelijkheid is. Sta er bij stil dat we de onderwerpen van onze aandacht wel eens vanuit het verkeerde perspectief bekijken. Draai zaken eens om en kijk wat je dat oplevert.

Het zal je in ieder geval nieuwe inzichten geven, en een nieuw soort vrijheid doordat je niet zonder meer alles gelijk afkapt als onzin maar accepteert dat ons bestaan een groot mysterie is.

Tot een volgende keer.


Marco.